Innhold
1
Snart årsmøtetid i idrettslag

Årsmøtet i idrettslaget skal avholdes innen utgangen av mars.

NIFs nettsider finner du blant annet mal for innkalling til årsmøte, protokoll, revisors beretning, sakliste etc.

Sjekkliste for styret vedrørende forberedelser til årsmøtet. NIF anbefaler at valgkomiteen går i gang med sitt arbeid allerede nå slik at de klarer å finne frem til de beste styrekandidatene i god tid før årsmøtet.

Vi minner om § 5, i lovnorm for idrettslag, kjønnsfordeling ved valg. Hvordan kan/bør en valgkomite arbeide. 

Vi oppfordrer til å ha fokus på å øke andelen kvinnelige ledere dersom det er få kvinner i idrettslagets styre og trenerstab. Dette kan også føre til flere kvinnelige medlemmer i klubben. 

2
Utvidet frist: Skattefradrag for gaver

​​Idrettslag og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver har frist månedsskiftet januar/februar 2017

Les mer HER

3
Støtteordninger for idrettslag i 2017

​Norges idrettsforbund har en rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag og som kan generere penger i klubbkassa.

Vi har laget den totale oversikten over hvilke ordninger ditt idrettslag ikke bør gå glipp av i 2017. Noen få tastetrykk kan ofte gjøre stor forskjell for din klubbøkonomi.

Les mer HER

 

 

Spillemidler til utstyrhttps://forbund.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=34Spillemidler til utstyr2019-02-05T23:00:00Z2019-02-06T22:00:00ZOnlineNorges idrettsforbund har åpnet for at alle idrettslag og særidrettsgrupper kan søke om spillemidler til utstyr. Det er satt av 35,8 million kroner til ordningen. Søknadsfrist er 6. februar. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særidrettsgrupper. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019. Nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden. Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019. Alle idrettslag har fått tilsendt informasjon på e-post om søknadsprosessen.
Idrettsting 2019https://forbund.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=30Idrettsting 20192019-05-24T06:00:00Z2019-05-24T14:00:00ZLillehammerIdrettstinget arrangeres på Lillehammer Hotel.

 I fokus