Innhold
1
Snart årsmøtetid i idrettslag

Årsmøtet i idrettslaget skal avholdes innen utgangen av mars.

NIFs nettsider finner du blant annet mal for innkalling til årsmøte, protokoll, revisors beretning, sakliste etc.

Sjekkliste for styret vedrørende forberedelser til årsmøtet. NIF anbefaler at valgkomiteen går i gang med sitt arbeid allerede nå slik at de klarer å finne frem til de beste styrekandidatene i god tid før årsmøtet.

Vi minner om § 5, i lovnorm for idrettslag, kjønnsfordeling ved valg. Hvordan kan/bør en valgkomite arbeide. 

Vi oppfordrer til å ha fokus på å øke andelen kvinnelige ledere dersom det er få kvinner i idrettslagets styre og trenerstab. Dette kan også føre til flere kvinnelige medlemmer i klubben. 

2
Utvidet frist: Skattefradrag for gaver

​​Idrettslag og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver har frist månedsskiftet januar/februar 2017

Les mer HER

3
Støtteordninger for idrettslag i 2017

​Norges idrettsforbund har en rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag og som kan generere penger i klubbkassa.

Vi har laget den totale oversikten over hvilke ordninger ditt idrettslag ikke bør gå glipp av i 2017. Noen få tastetrykk kan ofte gjøre stor forskjell for din klubbøkonomi.

Les mer HER